Trivsel och ordningsregler för Brf Dekorera november 2019

Ansvar och skyldigheter
Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för ditt boende och din bostad än vad en hyresgäst normalt har.
Utöver dessa trivselregler finns bindande bestämmelser i Brf Dekoreras stadgar. Som medlem är du också skyldig
att vara insatt i Brf Dekoreras stadgar och ta del av information på hemsidan och i nyhetsbrev.

Hänsyn
Visa hänsyn till din omgivning. Hög ljudnivå får normalt inte förekomma efter kl. 22.00. Efter kl. 20.00 bör inte
byggaktiviteter eller andra störande ljudaktivitet förekomma. Planerar du ett större kalas så meddela gärna dina
närmaste grannar detta.

Vid problem med störande grannar bör den första åtgärden vara att ta upp saken grannar emellan. Om detta inte
hjälper och störningen fortsätter gör en skriftlig anmälan till styrelsen med detaljer om störningens art.

Säkerhet
Av brandsäkerhetsskäl ska trapphus och övriga gångar vara fria från saker. Barnvagnar och cyklar får inte placeras
i entréer och trapphus. Även utanför förrådsutrymmen ska det vara det vara fritt från saker. Blomlådor på balkonger
ska hängas på räckets insida.

Kolgrillar får av både brandsäkerhetsskäl och miljöhänsyn inte användas på balkonger och uteplatser i markplan.
Djur
Matning av vilda djur och fåglar får inte förekomma då det ofta drar till sig fler djur, till exempel råttor och
andra skadedjur. Hundar ska inte rastas på gården och hållas kopplade oavsett storlek.

Återvinningsrum och sopsortering
Det som lämnas här ska sorteras utifrån vad som anges på kärlen samt komprimeras så gott det går. Ingenting
annat får lämnas här eller ställas på golvet. Rummet ska hållas rent och snyggt. Övriga grovsopor transporterar
ni till kommunens återvinningscentral.

Rökning
Du som röker visa hänsyn till övriga boende. Rök stiger uppåt, så röker du på din balkong får grannen som bor
ovanpå in din rök via sitt öppna fönster eller balkongdörr. Du får inte aska över balkongräcket då brand kan
uppstå på marken eller balkongen under. Fimpar och snusprillor ska omhändertas då de skapar nedskräpning
 och kan förgifta småbarn.

Ombyggnationer
Om ni planerar ombyggnationer och renoveringar är ni skyldiga att kontakta styrelsen då vissa ombyggnationer
kräver styrelsen godkännande.

Balkonger och uteplatser
I Bopärmen framgår vad som gäller angående fasad, färg på balkongskydd och markiser. Vid all håltagning på fasad
och balkonggolv kontakta styrelsen. Balkongskydd ska inte störa utseendet på husets fasad.

Uthyrning
Andrahandsuthyrning av din lägenhet måste godkännas av styrelsen. Korttidsuthyrning, typ Airbnb är förbjudet.

Parkering på gården
För allas vår säkerhet är korta parkeringar för i- och urlastning, nödvändiga personhämtningar och lämningar
med bil ok. All annan parkering på innergården är otillåten. Detta beroende på brandkårens behov av utrymme
för stora stegbilen och övriga brandbilar.