Trivsel och ordningsregler för Brf Dekorera november 2021

Ansvar och skyldigheter
Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för ditt boende och din bostad än vad en hyresgäst normalt har. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Trivselregler har därför upprättats i syfte att vara en guide som beskriver hur vi som boende skall tänka och agera i olika situationer. Utöver dessa trivselregler finns bindande bestämmelser i Brf Dekoreras stadgar.

Som medlem är du också skyldig att ta del av Brf Dekoreras information på hemsidan och i nyhetsbrev.

 För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara för dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 

 Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller med fastighetsskötare. Kontaktuppgifter finns i på anslagstavlor i entréerna samt på vår hemsida.
 
Hänsyn
Visa hänsyn till din omgivning. Hög ljudnivå får normalt inte förekomma efter kl. 22.00. Efter kl. 20.00 bör inte byggaktiviteter eller andra störande ljudaktivitet förekomma. Planerar du ett större kalas så meddela gärna dina närmaste grannar detta.
Vid problem med störande grannar bör den första åtgärden vara att ta upp saken grannar emellan. Om detta inte hjälper och störningen fortsätter gör en skriftlig anmälan till styrelsen med detaljer om störningens art.


Säkerhet
Av brandsäkerhetsskäl ska trapphus och övriga gångar vara fria från saker. Utanför din lägenhetsdörr ska du inte ställa soppåsar, skor eller mattor. Barnvagnar och cyklar får inte placeras i entréer och trapphus. Kolgrillar får av både brandsäkerhetsskäl och miljöhänsyn inte användas på balkonger och uteplatser i markplan. El och gasolgrillar är godkänt.
Våra förråd, under inga omständigheter får du förvara annat än cykel/rullstol utanför ditt förråd. Detta av brandsäkerhetsskäl, om missbruk sker kan styrelsen överväga att skicka iväg saker som lämnats utanför förråden till återvinning.

 Djur
Hundar ska inte rastas på gården och hållas kopplade oavsett storlek.
 
Återvinningsrum och sopsortering
Det som lämnas här ska sorteras utifrån vad som anges på kärlen, och komprimeras så gott det går. Är det inte en förpackning eller tidning skall du lämna detta till kommunens återvinningscentral.
Allt annat som hamnar här kostar pengar att ta hand om, det är någonting som alla får vara med och betala, låt oss tillsammans hjälpas åt för att behålla vårt fina återvinningsrum rent, snyggt och städat.

 Rökning
Du som röker visa hänsyn till övriga boende. Rök stiger uppåt, så röker du på din balkong får grannen som bor ovanpå in din rök via sitt öppna fönster eller balkongdörr. Du får inte aska, eller slänga fimpar över balkongräcket då brand kan uppstå på marken eller balkongen under. Fimpar och snusprillor ska omhändertas då de skapar nedskräpning och kan förgifta småbarn. Fimpa kan du göra i de krukor som finns utanför våra portar.
 
Ombyggnationer
Om ni funderar på ombyggnationer och renoveringar är ni skyldiga att kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas då vissa ombyggnationer kräver styrelsen godkännande.
 
Balkonger och uteplatser
I Bopärmen framgår vad som gäller angående fasad, färg på balkongskydd och markiser.

Du får inte borra i vår fasad, infravärme kan du som bor med balkong ovan din fästa i dess golv, dock skall försiktighet iakttagas, om du är osäker kontakta styrelsen.

 Blomlådor får endast hängas på insidan av balkongen av säkerhetsskäl.

Uthyrning
Andrahandsuthyrning av din lägenhet måste godkännas av styrelsen. Korttidsuthyrning, typ Airbnb är förbjudet.

 Parkering på gården

För allas vår säkerhet är korta stopp för i- och urlastning, nödvändiga personhämtningar och lämningar med bil ok. All annan parkering på innergården är otillåten.  Detta beroende på brandkårens behov av utrymme för stora stegbilen och övriga brandbilar. Samt att vi vill ha en lugn och trygg miljö för våra mindre barn.