Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand
till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp
parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.

Brevlåda:
Till Brf Dekoreras styrelse finns en brevlåda vid övriga brevlådor på Edlas Sofias gata 14. 
Digitalbrevlåda: info@brfdekorera.se

Styrelsen:

Lars Stark, Josef Ekbergs gränd 2,  072-4421008  Ordförande, avtal, inköp, ekonomi
Ann-Cristin Wahlström, Josef Ekbergs gränd 2, 070-2954203  Ekonomi
Marie Wenning, Josef Ekbergs gränd 6,  070-8375595  Projekt

Mårten Nordlander, Edla Sofias gata 14,  070-8411084 Teknik, nyckelansvarig
Peter Källman, Edla Sofias gata 14,
Christian Carneheim, suppleant, Edla Sofias gata 14,

Emma Bonnet, suppleant, Josef Ekbergs gränd 8 


Valberedning:
Ulla Gaul, Ordförande, Josef Ekbergs gränd 6, 3 tr


Parkering
Kontakta Corepark för frågor angående garaget, telefon: 08-650 02 15 eller mejl: info@corepark.se