Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand
till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp
parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.

Brevlåda:
Till Brf Dekoreras styrelse finns en brevlåda vid övriga brevlådor på Edlas Sofias gata 14. 
Digitalbrevlåda: info@brfdekorera.se

Styrelsen:

Marie Wenning, styrelseordförande, Josef Ekbergs gränd 6, 070-8375595 Ordförande, avtal, kommunikation, hemsida

Christian Carneheim, ledamot, Edla Sofias gata 14, Sekreterare, IT, Boappa, hemsida
Peter Källman, ledamot, Edla Sofias gata 14, 070-3853276 Fastighet, Lås

Madeleine Jansson, Josef Ekbergs gränd 6, Ekonomi
Ester Bernier Esser, Edla Sofias gata 14, 073-7022349, Trädgård

Suppleanter:

Helena Bernier Esser, Edla Sofias gata 14 Trädgård

Valberedning:

Anne Haarstad Öberg
Anna Tornborg
Jonathan Johansson


Parkering
Kontakta Corepark för frågor angående garaget, telefon: 08-650 02 15 eller mejl: info@corepark.se