Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand
till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp
parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.

Brevlåda:
Till Brf Dekoreras styrelse finns en brevlåda vid övriga brevlådor på Edlas Sofias gata 14. 
Digitalbrevlåda: info@brfdekorera.se

Styrelsen:

Mårten Nylander Edla Sofias gata 14,  0708-411084  Ordförande, avtal, inköp, ekonomi
Ann-Cristin Wahlström, Josef Ekbergs gränd 2, 070-2954203  Ekonomi
Marie Wenning, Josef Ekbergs gränd 6,  070-8375595  Projekt, kommunikation, hemsida

Christian Carneheim , Edla Sofias gata 14,  073-9397682
Peter Källman, Edla Sofias gata 14,

Suppleanter:

Emma Bonnet, suppleant, Josef Ekbergs gränd 8, 0738-343308

Madeleine Jansson, Josef Ekbergs gränd 6
Ester Bernier Esser, 073-7022349


Valberedning:


Parkering
Kontakta Corepark för frågor angående garaget, telefon: 08-650 02 15 eller mejl: info@corepark.se