Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.
Brevlåda:
Till Brf Dekoreras styrelse finns en brevlåda vid övriga brevlådor på Edlas Sofias gata 14. Portkoden är samma i alla entréer.
Digitalbrevlåda: info@brfdekorera.se
Styrelsen:
Hans-Olov Möller, ordförande, 0705-817468, utsedd av IKANO Bostad AB
Anders Harlin, 0733-565564, utsedd av IKANOBostad AB
Lars Stark, Josef Ekbergs gränd 2, 4 tr
Ann-Cristin Wahlström, Josef Ekbergs gränd 2, 4 tr
Kerstin Marthinsen, Josef Ekbergs gränd 4 , 4 tr
Suppleanter:
Peter Källman, Edla Sofias gata 14, 10 tr
Marie Wenning, Josef Ekbergs gränd 6, 4 tr
Bo Wraghe, Josef Ekbergs gränd 8. BV
Göran Sjöborg, utsedd av IKANO Bostad AB
Valberedning:
Christina Brodd, Josef Ekbergs gränd 4, BV
Anna Brooks, Edla Sofias gata 14, 6 tr
Parkering
Kontakta Corepark för frågor angående garaget, telefon: 08-650 02 15 eller mejl: info@corepark.se