Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand
till din styrelse. Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp
parabol, markis etc.) ska du också kontakta din styrelsen.

Brevlåda:
Till Brf Dekoreras styrelse finns en brevlåda vid övriga brevlådor på Edlas Sofias gata 14. 
Digitalbrevlåda: info@brfdekorera.se

Styrelsen:

Marie Wenning, Josef Ekbergs gränd 6,  070-8375595 Ordförande, avtal kommunikation, hemsida

Christian Carneheim , Edla Sofias gata 14,  073-9397682 Projekt, IT
Peter Källman, Edla Sofias gata 14, Fastighet, Lås
Madeleine Jansson, Josef Ekbergs gränd 6, Ekonomi
Ester Bernier Esser, Edla Sofias gata 14 073-7022349

Suppleanter:

Helen Bernier Esser Edla Sofias gata 14

Valberedning:

Anne Haarstad Öberg
Anna Tornborg
Jonathan Johansson


Parkering
Kontakta Corepark för frågor angående garaget, telefon: 08-650 02 15 eller mejl: info@corepark.se