Mäklarinformation angående Brf Dekorera Porslinsfabriken i Gustavsberg

Fastighetens beteckning:   Värmdö Gustavsberg 1:478 och Värmdö Gustavsberg 1:479
Adress:            Josef Ekbergs gränd 2 -8 och Edla Sofias gata 14     
                Postadress 13450  Gustavsberg
Antal bostäder:         139 stycken  Lägenhetsfördelningen: 1 rok 34-38 kvm 26 st,
                2 rok 42-56 kvm 66 st, 3 rok 65-73 kvm 34 st och 4 rok 87 kvm
               13 st. Josef Ekbergs gränd består av 3 låghus med 4 våningar
               och Edla Sofias gata är ett höghus med 13 våningar.
               Samtliga hus har hiss. 
Organisationsnummer:      769631-5329
Bygglov:            Beviljades 15 december 2016 och startbesked erhölls den
               22 februari 2017
Byggnadsår:           Byggarbetena påbörjades i december 2016 och färdigställdes
                i september 2018 
Värme:            Fjärrvärme, vattenburen värme i radiatorer i lägenheterna.
Vatten/avlopp:         Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet.
El:              Gruppcentral med automatsäkringar i lägenheterna. Enskilt
               abonnemang per lägenhet (hushållsel) samt ett gemensamt
                                fastighetsabonnemang. 
TV/bredband/telefoni:     Föreningen har ett gruppavtal med COMHEM och i varje 
                lägenhet finns uttag.
Överlåtelseavgift:       Föreningen tar ut en avgift i samband med överlåtelsen på
               2,5 % av prisbasbeloppet.
               Avgiften ska täcka föreningens administration av överlåtelsen.
Pantsättningsavgift:     När bostadsköparen tar ut ett lån för sitt bostadsköp måste
               lånet registreras hos föreningen. För detta tar föreningen ut
               en avgift på 1 % av basbeloppet.
Postfack:             I alla entréer finns postfack till varje lägenhet.
               Utanför varje lägenhet finns ett tidningsfack. 
Förråd:             Till lägenheterna i låghusen finns lägenhetsförråden på vinden
               och i höghuset finns lägenhetsförråd både på vinden och i källaren.
              Ett specifikt förråd till varje lägenhet. 
Cykelställ:          Finns på innergården samt på gatorna utanför husen. 
Övriga förråd:         För barnvagnar och rullstolar finns förråd i respektive entréplan 

Ekonomisk plan, senaste årsredovisningen samt våra stadgar finns under rubriken Om föreningen här på vår hemsida
Köpekontrakt och inträdesansökan skickas till vår digitala brevlåda  info@brfdekorera.se
Vi försöker hålla vår handläggningstid mellan 1-2 veckor för godkännande av ny medlem.